KTI
Кәсіпорындарда қоршаған ортаның мониторингіне қойылатын негізгі талаптарды қабылдаудың заңмен белгіленген рәсімдеріндегі кемшіліктер немесе қайшылықтар; кәсіпорындар жинаған және ұсынған экологиялық деректерді өңдеу процесінде әртүрлі деңгейдегі әртүрлі экологиялық, санитарлық және статистикалық органдар арасында үйлестіру мен өзара әрекеттестіктің болмауы бизнес басшыларының экологиялық мәселелерге қызығушылық танытпауы және...