KTI
Основные экологические проблемы государства
  • Кәсіпорындарда қоршаған ортаның мониторингіне қойылатын негізгі талаптарды қабылдаудың заңмен белгіленген рәсімдеріндегі кемшіліктер немесе қайшылықтар;
  • кәсіпорындар жинаған және ұсынған экологиялық деректерді өңдеу процесінде әртүрлі деңгейдегі әртүрлі экологиялық, санитарлық және статистикалық органдар арасында үйлестіру мен өзара әрекеттестіктің болмауы
  • бизнес басшыларының экологиялық мәселелерге қызығушылық танытпауы және олардың осы мәселелер бойынша өкілеттіктерді қоршаған ортаны қорғау бөлімшелеріне немесе компаниялар ішіндегі жеке тұлғаларға беру үрдісі;
  • кәсіпорындардың экологиялық деректерді жинауына және экологиялық сауатты шешімдер қабылдауға, есеп беру сапасын жақсартуға және кәсіпорындардағы экологиялық мониторинг туралы ақпаратқа қоғамның қолжетімділігін жеңілдетуге көмектесетін тиісті деректер базасын жүргізуге қатысты мемлекеттік органдар белгілеген талаптардың болмауы ;
  • мемлекеттік органдар мен өнеркәсіптік кәсіпорындар арасында сенімнің болмауы.